Anasayfa

03

Faaliyetler:

Sızıntı Suyu Arıtma Tesisleri: Katı atık depolama sahalarından oluşan, çöp sızıntı sularının arıtılarak, kanalizasyon veya alıcı ortam deşarj limitlerine getirildiği atıksu arıtma tesisleridir. Firmamız MBR teknolojili sızıntı suyu arıtma tesisleri kurmaktadır.

Atıksu Geri Kazanım Tesisleri: Atıksu arıtma tesisindeki deşarj edilecek suların arıtılarak, tekrar kullanım suyu haline getirilmesini sağlayan arıtma tesisleridir. Geri kazanım, ihtiyaca göre, UF, NF veya RO ile yapılabilmektedir.

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri: Fabrikalardan oluşan endüstriyel atıksuların arıtıldığı tesislerdir. Firmamız MBR tipi endüstriyel atıksu arıtma tesisleri de yapmaktadır.

Anaerobik Atıksu Arıtma Tesisleri: Özellikle gıda ve kağıt sanayisinde kullanılan havasız atıksu arıtıma yapan tesisleridir. Firmamız UASB , EGSB ve yüksek EGSB tipi anaerobik arıtma tesisleri ile biyogaz için biyolojik desülfürizasyon üniteleri kurmaktadır.

Koku Kontrolü Sistemleri: Atıksu arıtma tesislerinde oluşan kokuların giderilmesi için Scrubber, biyofiltre ve fotokatalitik oksidasyon sistemleri kurulmaktadır. Hava toplanması mümkün olmayan durumlarda, nötralizasyon ile koku giderim sistemleri kurulmaktadır.

Katı Atık Depolama Sahaları ve Transfer İstasyonları: Hamle, Katı atıkların çevreye zarar vermeyeceği, düzenli depolama sahaları inşaa etmekte ve sahaya gelecek olan atıkları daha ekonomik ve düzenli gelebilmesi için katı atık transfer istasyonları kurmaktadır

Danışmanlık & İşletme : HAMLE, çöp sızıntı suyu arıtma tesisleri ve MBR atıksu arıtma tesislerinin daha verimli, sorunsuz ve optimum şartlarda çalışması için danışmanlık ve işletme hizmeti vermektedir.

Pilot Çalışma: HAMLE pilot ölçekli çalışma hizmeti de vermektedir. Arıtılması çok zor olan sularda pilot çalışma gerekli olmaktadır.

Hamle ile çalışmanın avantajları:

  • Büyük çevre projelerini tamamlamış bir firma olması
  • Yerli ve ulaşılabilir bir firma olması
  • Teknik ve bilimsel altyapısının olması
  • Avrupa standartlarında üretim, montaj ve inşaat
  • Güvenilir ve ahlaki değerlere önem veren bir firma olması
  • Mimari ve estetiğe önem veren vermesi
  • Deneyim ve tecrübe sahibi olması
  • Arge ye değer vereni, ülkeye değer katmayı amaçlayan bir firma olması
  • Aynı zamanda bir inşaat firması olmasının sağladığı fiyat ve güven avantajı
  • Müşteri ihtiyaçlarına göre farklı çözümler sunabilmesi