Bitlis Çöp Depolama Sahası


Bitlis ile ve çevresinde oluşan katı atıkların bertarafı için 1.000.000 m3 katı atık depolama kapasitesine sahip çöp depolama sahası, sızıntı suyu lagünü, kantar yapısı, bakım ve idari binaları yapılarak teslim edilmiştir.