İstaç, Şile MBR + NF Leachate Treatment Plant Capacity Extension Project


İstaç, Şile MBR + NF Leachate Treatment Plant Capacity Extention Project
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstaç A.Ş. Şile Katı Atık Düzenli Depolama Sahasından bulunan çöp sızıntı suyu arıtma tesisinin kapasitesi artırılarak, 2000 m3/gün debisinde KOİ değeri yaklaşık 20.000 mg/lt ve TKN değeri yaklaşık 2500 mg/lt olan çöp sızıntı suyunu arıtacak şekilde artırılmıştır. Çöp sızıntı suyu MBR ve nanofiltrasyon teknolojisi kullanılarak arıtılmakta ve dereye deşarj edilmektedir.