İstaç İstanbul Kemerburgaz Çöp sızıntı Suyu arıtma Tesisi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstaç A.Ş. Kemerburgaz Katı Atık Düzenli Depolama Sahasından oluşan KOİ değeri yaklaşık 18.000 mg/lt ve TKN değeri yaklaşık 3000 mg/lt olan 2000 m3/gün çöp sızıntı suyu tesise gelmektedir. Çöp sızıntı suyu MBR ve nanofiltrasyon teknolojisi kullanılarak arıtılmakta ve kanalizasyona deşarj edilmektedir.