İstaç İstanbul Kemerburgaz Çöp sızıntı Suyu arıtma Tesisi

İSTAÇ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstaç A.Ş. Kemerburgaz Katı Atık Düzenli Depolama Sahasından oluşan KOİ değeri yaklaşık 18.000 mg/lt ve TKN değeri yaklaşık 3000 mg/lt olan 2000 m3/gün çöp sızıntı suyu tesise gelmektedir. Çöp sızıntı suyu MBR ve nanofiltrasyon teknolojisi kullanılarak arıtılmakta ve kanalizasyona deşarj edilmektedir.