İstanbul Ağva Evsel MBR Atıksu Arıtma Tesisi


İstanbul Ağva Evsel MBR Atıksu Arıtma Tesisi 8000 m3/gün kapasitelidir. Evsel atıksular batık MBR teknolojisi kullanılarak arıtılmakta ve dereye deşarj edilmektedir.