İstanbul Şile Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi Kapasite Arttırımı İşi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstaç A.Ş. Şile Katı Atık Düzenli Depolama Sahasından bulunan çöp sızıntı suyu arıtma tesisinin kapasitesi artırılarak, 2000 m3/gün debisinde KOİ değeri yaklaşık 20.000 mg/lt ve TKN değeri yaklaşık 2500 mg/lt olan çöp sızıntı suyunu arıtacak şekilde artırılmıştır. Çöp sızıntı suyu MBR ve nanofiltrasyon teknolojisi kullanılarak arıtılmakta ve dereye deşarj edilmektedir