İzaydaş Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi


Büyükşehir Belediyesi, İzaydaş A.Ş. Katı Atık Düzenli Depolama Sahasından oluşan KOİ değeri yaklaşık 15.000 mg/lt ve TKN değeri yaklaşık 1500 mg/lt olan 500 m3/gün çöp sızıntı suyu tesise gelmektedir. Çöp sızıntı suyu MBR ve nanofiltrasyon teknolojisi kullanılarak arıtılmakta ve kanalizasyona deşarj edilmektedir.