İstaç Şile Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstaç A.Ş. Şile Katı Atık Düzenli Depolama Sahasından oluşan KOİ değeri yaklaşık 18.000 mg/lt ve TKN değeri yaklaşık 2500 mg/lt olan 1200 m3/gün çöp sızıntı suyu tesise gelmektedir. Çöp sızıntı suyu MBR ve nanofiltrasyon teknolojisi kullanılarak arıtılmakta ve dereye deşarj edilmektedir