İstaç Şile Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi

İSTAÇ İSTANBUL ŞİLE ÇÖP SIZINTI SUYU ARITMA TESİS

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstaç A.Ş. Şile Katı Atık Düzenli Depolama Sahasından oluşan KOİ değeri yaklaşık 18.000 mg/lt ve TKN değeri yaklaşık 2500 mg/lt olan 1200 m3/gün çöp sızıntı suyu tesise gelmektedir. Çöp sızıntı suyu MBR ve nanofiltrasyon teknolojisi kullanılarak arıtılmakta ve dereye deşarj edilmektedir.